404 – Mladinski tehnološko-raziskovalni center

Mladinski tehnološko-raziskovalni center 404 je bil ustanovljen z namenom, da mladim posreduje sodobne tehnične veščine, omogoči lažjo komunikacijo podjetij z mladimi in ustvari priložnosti za razvoj lastnih projektov in raziskav. Poleg strojnega parka se v centru nahaja še elektrotehniški laboratorij, laboratorij za linearno tehniko, delavnica za mehansko obdelavo in računalniška učilnica. V centru je na voljo klasično orodje in oprema kot tudi sodobni računalniško vodeni stroji, preko izobraževalnih programov pa usposabljanja za njihovo uporabo.

Izobraževanje
V številnih izobraževalnih programih, ki so namenjeni tako osnovnošolcem, dijakom, študentom in odraslim, je primarni namen usposabljanje uporabnikov za samostojno delo v tehničnih in tehnoloških praksah s poudarkom na raziskovalnem in projektnem delu. Izobraževalne aktivnosti, ki potekajo pod okriljem 404, izvajajo strokovnjaki naravoslovnih ved – inženirji strojništva, elektrotehnike, programiranja, gradbeništva itd., kot tudi mladi – študenti in dijaki, ki imajo izkušnje iz naravoslovnih projektov in raziskovalnih nalog. Tako je dinamika izvajalcev v mladinskem tehnološko-raziskovalnem centru tipično usmerjena v prakso dela »mladi za mlade«. Zavedamo se, da bo prihodnost za uspeh posameznika in družbe terjala široko tehnološko pismenost, zato smo svoje poslanstvo posvetili ustvarjanju priložnosti in krepitev kompetenc za tehnični in gospodarski razvoj.

Raziskovalno in razvojno delo
Mladim, ki izkazujejo izjemen interes in kompetence, omogočamo delo na razvojnih in raziskovalnih projektih. Ti projekti mlade neposredno vpenjajo v delo s tehnologijo in realnimi razvojnimi izzivi, podjetjjem pa omogočajo dostop do mladega, usposobljenega kadra in inovativnih rešitev.

Lokacija
Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana
Lokalni partnerji
Inštitut za metalne konstrukcije, Siemens, Eles, Celtra, KemisPlus, Oceantec, Mestna občina Ljubljana, IC elektronika, Lombar, RLS, IB-CADDY, KOTAL Trade, Telekom Slovenije, PRIT hidravlika, Planet CNC, National Instruments, Impera, Justin Yacht Desing, Klima elektro, Make Magazine, La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, MAKERbuino, Mestna občina Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za pomorstvo in promet, Fakulteta za matematiko in fiziko, Gimnazija Vič, Gimnazija Moste, Gimnazija Poljane, Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Ledina, Gimnazija Jožeta Plečnika, Srednja šola tehničnih strok Šiška, Elektrotehniška – računalniška strokovna šola in gimnazija Vegova, Šolski center Ljubljana, Gimnazija Šentvid, Gimnazija Kamnik, Srednja šola Domžale, Srednja ekonomska šola Ljubljana, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, OŠ Franca Rozmana Staneta, OŠ Vižmarje Brod, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Kolezija, OŠ Dragomelj, OŠ spodnja Šiška, OŠ Karla Destovnika Kajuha, OŠ Jožeta Moškriča, OŠ Ledina, OŠ Livada, OŠ Dravlje, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Božidarja Jakca, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Mirana Jarca, OŠ Sostro
Spletna stran
Kontakt
Miha Majetič

pisarna@404.si