FabLab Inkubator Sežana

Inkubator d. o. o. Sežana

FabLab Inkubator Sežana podpira podjetništvo in razvoj v lokalnem in regionalnem okolju ter gradi inovativen podjetniški ekosistem. Kot podjetniška podporna organizacija za inovativne potencialne podjetnike in start-upe nudi pomoč pri razvoju in vrednotenju poslovnih idej, svetuje pri zagonu podjetja, svetuje pri razvoju novih poslovnih modelov in prodoru na nova tržišča ter ponuja svetovanje in mentoriranje na različnih poslovnih področjih.
V okviru Inkubatorja Sežana deluje Izobraževalno razvojno središče, katerega namen je zagotavljati infrastrukturne pogoje študijev, ki potekajo v Sežani ter spodbujati inovativnost in podjetniško razmišljanje med mladimi.

Lokacija
Sežana
Lokalni partnerji
  • Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana,
  • Šolski center Srečka Kosovela Sežana,
  • Občina Sežana,
  • Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana,
  • Območna Razvojna Agencija Krasa in Brkinov,
  • Lokalna podjetja
Spletna stran
Kontakt
Maja Cergol Lipnik

info@inkubator.si