Garaža

Zavod BETA – Inštitut za razvoj družbe

 

Garaža je delovni prostor, opremljen z različnimi orodji za ročno in strojno izdelavo izdelkov – prototipov. Ime programa izhaja iz dejstva, da je marsikatero podjetje svojo prvo poslovno idejo ter prototip razvilo v domači garaži. Dejavnosti Garaže v praksi delujejo kot dopolnilni člen osnovnim in srednjim šolam, na način izkustvenega učenja skozi praktično raziskovanje in projektno delo. Ključno vodilo Garaže je praktično teoretično in predvsem praktično izobraževanje na višjem nivoju in iskanje inovativnih rešitev ter izdelava produktnih prototipov. Garaža deluje na principih trajnostnega razvoja ter spodbuja kreativno podjetniško razmišljanje in povezuje mlade z lokalnim gospodarstvom.

V letu 2021 se je pilotno zagnal mentorski program Garaža, kjer v delavnici prostovoljni mentorji (doktorski študentje in študentke tehničnih in naravoslovnih smeri, mladi zaposleni v STEM poklicih ter strokovnjaki iz teh področij) predajajo teoretično in praktično znanje učencem in dijakom, ki želijo osvajati znanja in veščine na področjih tehnike in naravoslovja na višjem strokovnem nivoju. Garaža je delovni prostor, kjer udeleženci s pomočjo mentorja snujejo svoje projekte in izdelujejo prototipe.

V Garaži gredo udeleženci skozi postopni učni proces, projektno delo, ki poteka sistematično in se  prilagaja glede na dano nalogo in cilj. Raziskovanje teme poteka skupaj z učenci ter se skozi eksperimente išče odgovore na zastavljena vprašanja.

V mentorski program Garaža vključujemo tudi dekleta in mlade ženske. Spodbuditi želimo zanimanja deklet (učenk) in mladih žensk (dijakinj) za vpis na srednješolske in študijske smeri s področja znanosti, tehnologije, inženirstva ali matematike (STEM) in s tem spodbujati enakost spolov v poklicih, kjer prevladujejo predvsem moški. Pod okriljem prostovoljnih mentoric, mlade tehnične navdušenke kujejo inovativne rešitve, rešujejo izzive ter izdelujejo prototipe.

Garaža krožek naslavlja mlajšo ciljno skupino in sicer otroke druge triade osnovne šole. Skozi tedenska srečanja spoznavajo osnove tehnike in naravoslovja pod vodstvom mentorjev. Krožek je prilagojen otrokom, da osvojijo temeljna osnovna znanja tehnike, elektrotehnike, strojništva in programiranja. S tem znanjem, bodo v prihodnje lahko izdelovali inovativne izdelke in  raziskovali ta področja bolj poglobljeno.

Garaža poleg svoje primarne dejavnosti – mentorskega programa za otroke – nudi svoje delovne prostore ter orodja za raznorazna ročna dela ter popravila tudi odraslim skozi program Sam svoj mojster. Dobrodošli so vsi, ki bi radi nedelujoče izdelke vrnili v uporabo ter tudi tisti, ki nimajo lastne garaže za uresničevanje mojstrskih projektov. Po dogovoru priskočijo na pomoč tudi izkušeni obrtniki, ki nudijo strokovno svetovanje pri saniranju predmetov ter uporabi različnih ročnih in strojnih orodij.

Lokacija
Vilharjeva ulica 20q
5270 Ajdovščina

 

Lokalni partnerji
  • Občina Ajdovščina
  • Razvojna agencija ROD Ajdovščina
  • Ljudska Univerza Ajdovščina
  • LAS Vipavska dolina
Spletna stran
Kontakt
Valerija Jevšnik, koordinatorica programa Garaža

031 316 115 / institut@zavod-beta.si