PIPC

Podjetniško izobraževalni prototipni center Kočevje

Podjetniški inkubator Kočevje je podporna institucija, ki v regiji omogoča ugodnejše pogoje najema prostorov in ponudbo nabora upravnih in intelektualnih storitev za podjetja v inkubatorju. Osnovna dejavnost inkubatorja je pomoč pri delovanju novih podjetij na način, da se zagotovi tako fizična (ustrezni prostori) kot intelektualna infrastruktura.

Poslanstvo inkubatorja je v vzpostavitvi Podjetniškega inkubatorja Kočevje kot osrednje sub-regionalne podjetniške enote, ki bo v regiji spodbujala razvojne aktivnosti in postaja most med raziskovalno razvojnim okoljem, razvojnimi potrebami in resursi v regiji.

Že v letu 2016 je Podjetniški inkubator Kočevje pristopil k vzpostavitvi Podjetniško izobraževalnega – prototipnega centra Kočevje, katerega namen je izdelava prototipov in usposobiti ljudi s specifičnimi znanji, tako tehničnimi kot poslovnimi. Govorimo o nadgradnji prototipnega centra z dodatnimi izobraževalnimi aktivnostmi.

Odgovor za ustvarjanje višje dodane vrednosti je design in sposobnost poiskati trg za oblikovane končne izdelke. Ugotavljamo, da v lokalnem okolju ni možnosti izobraževanja zainteresirane javnosti na računalniško vodenih strojih, ki v podjetjih postajajo nepogrešljiv del proizvodnih procesov.

S Podjetniškim izobraževalno-prototipnim centrom in usmerjenim usposabljanjem bomo zopet lahko kot regija zagotavljali delovno silo, ki ima potrebna tehnološka znanja in bili privlačnejši za nove investicije.

Za dosego tega cilja moramo zagotoviti platformo, kjer poteka in se na enem mestu povezuje:

  • izobraževanje o praktični uporabi naprednih oblikovalskih tehnologij,
  • prototipiranje in izdelava testnih serij,
  • spodbujanje razvoja podjetniške miselnosti in mreženja,
  • sodelovanje z izobraževalnimi in razvojnimi inštitucijami.

Predpogoj za zgoraj navedeno je prava oprema, orodja in usposobljeni mentorji. Zato smo zastavili projekt Podjetniškega izobraževalno-prototipnega centra, kjer je osnovni obdelovanec les, dodatno se lahko obdeluje tudi mehke kovine, akril, pleksi in kompozitne materiale. V grobem delimo PIPC na dva dela: izvedba izobraževanj in prototipiranje.

Lokacija
Trata XIV 6a, 1330 Kočevje
Lokalni partnerji
  • Razvojni center Kočevje Ribnica,
  • Območni obrtni zbornici Kočevje in Ribnica,
  • Gimnazija in srednja šola Kočevje,
  • Ljudska univerza Kočevje,
  • Občina Kočevje
Spletna stran
Kontakt

Komentirajte