Simbioza BTC City Lab

Simbioza Genesis, socialno podjetje

Inovativno stičišče tehnologij Simbioza BTC City Lab je prvo tovrstno središče v Sloveniji, ki pomeni nov korak v smeri medgeneracijskega sodelovanja za razvoj in uporabo digitalnih znanj in veščin. Za spodbujanje vključujoče informacijske družbe sta socialno podjetje Simbioza Genesis in družba BTC združila moči in zasnovala inovativno središče Simbioza BTC City Lab, kjer lahko starejši od 50 let skupaj z mladimi spoznavajo napredne in pametne tehnologije, rešitve, naprave in izdelke za vsakdanje življenje. Prostor je namenjen izobraževanju in druženju ter razvoju novih podjetniško-izobraževalnih idej.

Za začetek so pripravljeni trije programi za osvojitev e-veščin, razvoj idej in mentorstvo. Z decembrom 2017 so se začele aktivnosti pod okriljem prvega programa Tretja kariera. Gre za praktično naravnane delavnice, kjer udeleženci osvajajo e-veščine in se seznanjajo z uporabo inovativnih sodobnih tehnologij. Poleg izobraževanj, bodo obiskovalcem v programu na voljo pred-upokojitvene dejavnosti kot spodbuda zaposlenim pri načrtovanju čim manj stresnega prehoda v upokojitev. Temu bo sledil program Accelerator 55+. Ta je namenjen starejšim od 55 let, ki želijo vstopiti v svet zagonskih podjetij in razvijati svoje ideje, produkte in projekte. Hkrati je to tudi program za starejše iskalce zaposlitve. V okviru programa bodo udeleženci vključeni bodisi v reševanje aktualnih družbenih izzivov, ki se dotikajo starejših, bodisi v sodelovanje pri razvoju novih ali izboljševanje obstoječih storitev in izdelkov za starejše. Ker imajo izkušnje starejših veliko vrednost, se bo kot tretji izvajal progam Senior pripravnik. V okviru tega bodo upokojenci vključeni v pripravniške programe podjetij, in sicer v vlogi izkušenih svetovalcev.

Lokacija
Ljubljana, BTC, Hala D (kletna etaža Emporium)
Lokalni partnerji
  • Gospodarstvo
  • NV
  • GZS
  • šole
  • državni sektor
Spletna stran
www.simbiozalab.com
Kontakt