Spreten.si

Otroke učimo na njim prijazen način ustvarjati in pri tem koristno uporabljati nove tehnologije. Z načini dela, ki jih otrok dojema kot igro, razvijamo logično-analitičen način razmišljanja, spoznavamo uporabo različnih novih tehnologij, varnost na spletu in sodelovalno delo. Pri tem vaš otrok razvija spretnosti reševanja problemov, ki mu koristijo v mnogih življenskih situacijah. Naši cilji pri vašem otroku:

  1. z novimi tehnologijami ustvarja (jih ne uporablja več samo pasivno kot igračo ali televizijo);
  2. probleme razdeli na manjše dele in jih postopoma reši;
  3. razume, kako se programira in upravlja drugo novo tehnologijo ter kako deluje svetovni splet;
  4. vedno bolj jasno opiše svojo idejo in ve, kako jo pretvoriti v tehnološki izdelek;
  5. pri delu sodeluje in se konstruktivno pogovarja z vrstniki in odraslimi/učitelji/mentorji;

Pri nas so na široko odprta vrata otroški radovednosti, domišljiji in ustvarjalnosti, ki jih spodbujamo z modernim pedagoškim pristopom, preizkušenimi tehnološkimi orodji in izkušenimi mentorji.

Z razumevanjem otrokovih potreb in želja krepimo otrokovo samozavest in varnost pri rokovanju z računalnikom, mobilnimi napravami, spletnimi in 3D tehnologijami ter roboti. Program Spreten.si poteka skozi vse šolsko leto, otrok obiskuje en (ali več) termin tedensko, ki traja 90 minut.

Spreten.si občasno izvaja delavnice, v prostorih KreatorLaba, kjer gostuje, pa organizira tudi rojstne dneve, na katerih otroci izdelujejo računalniško igrico ali 3D oblikujejo in tiskajo ali posnamejo rojstnodnevna animacija ali film ali izdelajo darilo iz lesa.

Lokacija
Maribor
Lokalni partnerji
  • ŠC posavja
  • Vipap d.d.
  • Proelsis d.o.o
  • Plastoform d.o.o.
  • Občine Krško, Sevnica, Brežice
Spletna stran
Kontakt
dr. Marko Ivanišin

marko.ivanisin@gmail.com