U-LAB

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče

Namen: vzpostavitev skupnosti U-LAB na območju dravinjske doline, Cilji: vzpostavitev in trajnostno delovanje U-LAB, zagotoviti dostop do znanja, uporabe prostorov, opreme in orodij, izvajanje usposabljanj in izobraževanj, prototipiranje, mentorstvo in reševanje podjetniških izzivov.

Lokacija
Slovenske Konjice in Zreče
Lokalni partnerji
  • OŠ,
  • občine,
  • podjetja in
  • druge organizacije, s poudarkom na območju Dravinjske doline
Spletna stran
Kontakt