Učno izdelovalni laboratorij Nova Gorica

Šolski center Nova Gorica

UIL je razvojno, inovativno in učno izdelovalni laboratorij, ki na podlagi mreženja ključnih deležnikov omogoča razvoj inovativnih izdelkov in storitev. Omogočati mora ustvarjalno sodelovanje, odprto komunikacijo, ter mreženje med raznovrstnimi uporabniki.UIL predstavlja motivacijsko, povezovalno in združevalno središče za mlade (dijake, študente, ostale zainteresirane), podjetja in njihove eksperte, tutorje in učitelje v izobraževalni sferi, podjetniško misleče posameznike ter druge kreativne ljudi. Vsi omenjeni ne bodo skupaj samo delali, temveč tudi delili znanja, izmenjevali izkušnje in iskali priložnosti za nove (skupne) projekte, medsebojno sodelovali, skupaj razvijali svoje ideje in rešitve, ki jih potrebujejo tako podjetja, kot tudi posamezniki za svoj nadaljnji razvoj in konkurenčnost na trgu dela. Eden izmed glavnih ciljev je vzpostaviti pogoje za rast in razvoj posameznikov v timih, da s kreativnostjo, znanjem in izkušnjami in pozitivno naravnano motivacijo odkrijejo v sebi svoje lastne in največje talente. Ti so gonilna sila današnjega globalnega gospodarstva. Na ta način UIL ne bo ustvarjal samo novih idej in morebitnih rešitev za gospodarstvo, temveč bo tudi na različne neformalne načine (preko projektov, mreženja, mednarodnega sodelovanja, izmenjave, izkušenj, delavnic, usposabljanj) oblikoval najboljši kader za trg dela, kot tudi z medsebojnim sodelovanjem delodajalcem omogočil, da aktivno sodelujejo pri oblikovanju svojega najboljšega kadra.

Lokacija
Cankarjeva 8a, 5000 Nova Gorica
Lokalni partnerji
  • LetrikaSol,
  • GOAP,
  • Gen-i,
  • Elektro Primorska,
  • SENG,
  • Dulc,
  • Intra Lighting,
  • Leona
Spletna stran
Kontakt
Milan Podbršček

milanp@scng.si